MOEMOEA

He pou ora ki te whakamana whanau
Empowering whanau as pillars of wellness

KAUPAPA

He taonga te mokopuna me manaakitia kia puawai
Safe homes for tamariki, taiohi and whanau to be nurtured in their growth

TIKANGA

Aroha, Pono, Tika, Whakapapa,
Tino Rangatiratanga