Vision and Mission

mish

MOEMOEA:

He pou ora ki te whakamana whanau

 Empowering whanau as pillars of wellness

 

KAUPAPA:

He taonga te mokopuna me manaakitia kia puawai

Safe homes for tamariki,  taiohi and whanau to be nurtured in their growth

 

TIKANGA:

Aroha

Pono

Tika

Whakapapa

Tino Rangatiratanga